Ionela Danciu a câ?tigat, ieri, dreptul de a primi aceea?i indemniza?ie de la stat pentru toate cele trei fiice ale sale.

Statul pierde din nou în fa?a m?micilor în „r?zboiul“ pentru acordarea unor idemniza?ii de mam? decente. Ieri, Ionela Danciu – mama din Aiud (jude?ul Alba) care a dat în judecat? Direc?ia Muncii ?i Protec?iei Sociale, cerând acelea?i drepturi pentru toate cele trei fiice ale sale – a g?sit câ?tig de cauz? la Curtea Suprem?. Ea va primi o indemniza?ie de 1.800 de lei pe lun?, în locul celei de 600 de lei de pân? acum.

Pentru locuitorii ora?ului Aiud, victoria Ionelei – v?zut? ca o adev?rat? eroin? local?, de când a decis s? lupte cu statul pentru drepturile copiilor ei – este nu doar un motiv de s?rb?toare, ci ?i unul de mândrie. „De când au venit pe lume feti?ele, to?i vecinii Ionelei fac munc? voluntar? pentru a o ajuta s?-?i îndeplineasc? responsabilit??ile de mam?“, spune unul dintre apropia?ii tinerei.

?i asta, pentru c? bucuria de a avea trei feti?e s?n?toase, care au acum aproape doi ani, nu a fost mereu suficient? pentru a o ajuta pe tân?r? s? treac? peste greut??ile zilnice. Ionela a fost obligat? mult? vreme s? cumpere, pe lâng? h?inu?e ?i alte m?run?i?uri, ?apte baxuri de scutece ?i un bax de lapte praf în fiecare lun?.

Pichet cu copiii în bra?e, în burt? sau pe tricouri

Dup? ce ?i-a sus?inut singur? cauza în sala de ?edin?e a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, Ionela Donciu, împreun? cu alte câteva m?mici ?i cu un t?tic, venit tocmai din Boto?ani, au participat la pichetul de la guvern, organizat pe trotuarul din fa?a Muzeului Antipa. ?i-au adus ?i copiii cu ei, unii adormi?i în c?rucior, al?ii, care au venit mai de departe, i-au purtat imprima?i pe tricouri. A protestat o mân? de oameni din Craiova, Bârlad, Aiud ?i câ?iva din Bucure?ti.

 
*sursa www.evz.ro

 

A se retine orasul din care este Ionela Danciu.
 

show_1bc86562a86567(448, 46);

_____________________________________________________________