Copiii singuri la p?rin?i nu sunt obi?nui?i s? fac? echip? cu colegii lor si sunt mai egoisti.

Num?rul copiilor pe care îi avem sau îi vom avea îl stabilim, în general, dup? criterii practice: timp, bani, spa?iu de locuit. Nu ne gândim la impactul pe care-l are acest lucru asupra lor ?i nici cum influen?eaz? cre?terea. „Copilului îi e mai u?or s? creasc? într-o familie cu mai mul?i fra?i decât singur la p?rin?i“, spune psihologul Irina Apostolea.

Pozi?ia cronologic? a copilului în familie, cum ar fi primul n?scut, mezin sau singur la p?rin?i, îi influen?eaz? acestuia personalitatea.

PERSONALITATEA
 
SINGUR LA P?RIN?I

> nu este obi?nuit s? fac? echip? cu al?i copii;
> este obi?nuit s? primeasc?, prin urmare nu-i place s? intre în competi?ie pentru a ob?ine ceva;
> dore?te s? ob?in? aten?ia celorlal?i cu orice pre?;
> este responsabil;
> dac?-?i propune s? fac? ceva, de obicei are succes;
> nu cere ajutor când are nevoie.

PRIMUL N?SCUT

> e mai matur;
> are succes academic;
> nu-i plac situa?iile noi;
> e diplomat cu p?rin?ii, cu profesorii;
> îl intereseaz? ?i cere p?rerea celorlal?i;
> este popular;
> ob?ine performan?e în ceea ce face ?i se poate impune ca lider;
> e vulnerabil la stres;
> are multe co?maruri, e mereu în c?utare de solu?ii, chiar ?i în somn;
> în cazul femeilor, se remarc? în func?ii de conducere.

MEZINUL

> este empatic;
> este popular;
> talentat la scris, poate fi scriitor;
> este r?sf??at;
> este creativ;
> este prietenos, deschis ?i vorb?re?;
> îi plac activit??ile care presupun interac?iune social? cum ar fi sporturile de echip?, profesiile în care trebuie s? lucreze cu oameni.

 

________________________________________________________________