Regiunea de dezvoltare Nord-Est
Hart? a regiunii de dezvoltare Nord-Est
Jude?e Bac?u
Boto?ani
Ia?i
Neam?
Suceava
Vaslui
Ora? principal Ia?i
Suprafa?? 36.850 km²
Popula?ie
- 2002
- Densitate
Locul 1
3.674.367
99,71/km²
Grupuri etnice Romāni (97,9%)
Rromi (1,2%)
Ucrainieni (0,3%)
Alte grupuri (0,6%)
PIB (2005) [1]
 - Total
 - PIB/cap de loc.
{{}}
{{}}
{{}}
{{}} din media UE

Moldova este o regiune de dezvoltare a Romāniei, creat? īn 1998. Ca ?i celelate regiuni de dezvoltare, nu are puteri administrative, func?iile sale principale fiind coordonarea proiectelor de dezvoltare regional? ?i absorb?ia fondurilor de la Uniunea European?. Con?ine ?ase jude ?e ce fac parte din regiunea istoric? Moldova: Bac?u, Boto?ani, Ia?i, Neam?, Suceava ?i Vaslui.

 

//

 

Geografia

 

Relieful

Relieful este variat, fiind prezent? īntreaga gam? a treptelor de relief de pe teritoriul Romāniei. Altitudinea maxim? este de 2.100 de metri, īn V?rful Pietrosul din Mun?ii C?limani (jude?ul Suceava), iar cea minim? de sub 100 de metri, pe valea Prutului. Pe teritoriul a trei jude?e, Bac?u, Neam? ?i Suceava, se g?sesc unit??i montane din Carpa?ii Orientali. Īn jude?ele Bac?u ?i Neam? sunt prezente subunit??i apar?inānd Subcarpa?ilor Moldovei. Podi?ul Moldovei este prezent īn fiecare din cele ?ase jude?e. Pe teritoriile jude?elor Boto?ani, Ia?i ?i Vaslui se g?sesc subunit??i de cāmpie ?i de lunc? apar?inānd Cāmpiei Moldovei ?i luncii Prutului. Un caz special īl constituie Culoarul Siretului ?i Moldovei.

 

 Clima

Clima variaz? corespunz?tor reliefului. De la temperaturi medii anuale de 0°C ?i precipita?ii de 1400 mm pe cele mai īnalte culmi montane din Mun?ii C?limani la temperaturi de 9,8 °C (Bārlad) ?i precipita?ii de 450-500 mm (zonele de cāmpie din jude?ele Boto?ani, Ia?i ?i Vaslui).

 

 Vegeta?ia ?i fauna

Vegeta?ia ?i fauna sunt determinate de clim? ?i relief, variind de la etajul alpin ?i subalpin de pe vārfurile montane din jude?ul Suceava la etajul silvostepei ?i stepei din jude?ele Boto?ani, Ia?i ?i Vaslui.

 

 Economia

Economia regiunii Nord-Est are un caracter predominant agrar, īn special c?tre nord, de?i exist? mai multe ora?e industriale, cele mai mari fiind Ia?i, Bac?u ?i Suceava. PIB-ul per capita īn regiune este cel mai mic din Romānia, la circa dou? treimi din media na?ional?. Īn prezent industria textil? are cre?terea cea mai rapid?. Turisum este de asemenea foarte important, īn special īn zonele montane din vestul regiunii, precum ?i īn ora?e ca Ia?i sau Suceava. Alte atrac?ii turistice sunt m?n?stirile din nordul Moldovei, ce fac parte din patrimoniul universal.

 

 Demografia

Regiunea Nord-Est are o popula?ie total? de 3.674.367, fiind astfel cea mai populat? regiune a ??rii. Densitatea este de 99,71/km², mai ridicat? decāt media pe ?ar?, de 91,3/km². 1.808.390 (49.22%) dintre locuitori sunt de sex masculin, iar 1.865.977 (50.78%) sunt de sex feminin. Romānii reprezint? 97,9% din popula?ie, cea mai important? minoritate fiind rromii, reprezentānd 1,2 % din popula?ie. O alt? minoritate important? o reprezint? [ ucrainieni ]]i

Limba romān? este cea mai vorbit? limb?, fiind limba matern? a 98,7 % dintre locuitorii regiunii. Limba romani este vorbit? de 0,6% din popula?ie, iar limba ucrainean? de 0,3%.
 
 
__________________________________________________________________________