Dobrogea(portocaliu) ?i Cadrilater(galben). Fâ?ia de la Mangalia spre Silistra(portocaliu închis)

Dobrogea (portocaliu) ?i Cadrilater(galben). Fâ?ia de la Mangalia spre Silistra(portocaliu închis)
 

Dobrogea (bulgar? ????????) este un habitat istoric ?i geografic care face parte din teritoriul României, este situat? în sud-estul ??rii, teritoriul dintre Dun?re ?i Marea Neagr?. Din punct de vedere administrativ cuprinde jude?ele: Tulcea ?i Constan?a. Regiunea era cunoscut? în trecutul istoric sub numele de Dacia Pontic? sau Sci?ia Minor. Habitatul istoric ?i geografic se prelunge?te în Bulgaria unde cuprinde dou? jude?e Dobrici ?i Silistra, ora?ele Bazargic ?i Silistra.

Principalele ora?e sunt: Constan?a, Tulcea, Medgidia si Mangalia, precum ?i întreaga salb? de sta?iuni balneo -climaterice ?i de vacan?? situate pe malul M?rii Negre, cum sunt: Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Costine?ti, 23 August, Neptun, Saturn, Olimp, Jupiter, Venus, Aurora, Mamaia Sat, 2 Mai, Vama Veche ?i numeroase sate de vacan?? destinate vacan?elor ?i perioadelor de relaxare. Dobrogea este m?rginit? în partea de nord-est de frumosul habitat al Deltei Dun?rii. De asemenea, pe teritoriul statului Bulgar, regiunea de?ine numeroase sta?iuni de vacan?? renumite pentru calit??ile curative ?i posibilit??ile de relaxare.
 
Geografie

Dobrogea este limitat? la nord de Delta Dun?rii de Mun?ii M?cinului, la est, la vest de Marea Neagr?, ?i la est de cursul inferior al Dun?rii. Dobrogea cuprinde în nord-estul Bulgariei regiunile Dobrici ?i Silistra. Apele curg?toare de pe teritoriul ei sunt, sunt pu?ine la num?r, scurte, cu un debit mic, ele se vars? în lacurile de pe ??rmul M?rii Negre. Cele mai importante râuri sunt: Tai?a, Teli?a, Slava, Casimcea. Lacurile existente sunt s?rate, dintre care se pot aminti: Techirghiol, Babadag, Golovi?a, Tas?ul.[1]

 

Popula?ie

Conform datelor recens?mântului din 2002, cele dou? jude?e din partea româneasc? a Dobrogei au o popula?ie de 971.643 de locuitori. 883.620 (90,94%) sunt români (inclusiv aromâni). Alte grupuri semnificative sunt: 27.580 turci, 23.409 t?tari, 21.623 lipoveni ?i restul greci, ucraineni ?i bulgari.

 
______________________________________________________________________________