Oltenia în România
Oltenia in Romania
 
 
Geografie
Harta fizico-geografic? a Olteniei

Harta fizico-geografic? a Olteniei

Oltenia este str?juit? în nord de Carpa?ii Meridionali, iar în vest, sud ?i est de ape curg?toare: Dun?re, respectiv Oltul. Râul Jiu str?bate regiunea în direc?ia nord-sud ?i o împarte în dou? p?r?i aproape egale, în care relieful uneia apre s? se oglindeasc? în cealalt?. Nordul Olteniei este muntos, fiind prezente aici dou? masive: Parâng (la est de râul Jiu ) ?i Retezat-Godeanu (la vest de râul Jiu). La sud de Carpa?i se afl? zona subcarpatic?, reprezentat? printr-un ?ir de dealuri (Dealul Bran, M?gura Sl?tioarei, Dealurile Gorjului, Dealul Bârzei) ?i depresiuni (Novaci, Tismana, Târgu Jiu). În nord-vest se afl? Podi?ul Mehedin?i, dealurile Co?u? tei ?i depresiunea Severin. La sud de Subcarpa?i se afl? Podi?ul Getic, acesta fiind divizat în Platformele: Strehaiei (la vest de râul Jiu; se subîmparte în platformele Hu?ni?ei ?i B?l?ci?a), Jiului (str?b?tut? de Jiu) ?i Olte?ului(la est de Jiu). În sudul Olteniei de afl? Câmpia Olteniei, care este de altfel cel mai vestic sector al Câmpiei Române. Câmpia Olteniei este alc?tuit? de Câmpiile Blahni?ei ?i B?ile?tilor (la vest de Jiu) ?i Romana?ilor (la est de Jiu). Cele mai importante râuri sunt: Olt (împreun? cu afluen?ii Lotru ?i Olte?) , Jiu (împreun? cu afluen?ii Tismana, Motru, Amaradia ?i Gilort), Desn??ui, Drincea ?i Cerna. Clima Olteniei este temperat-continental?, dar cu influen?e mediteraneene.

Suprafa?a Olteniei este de 24.095 km˛ [2]. Cele mai importante ora ?e sunt: Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Târgu Jiu ?i Râmnicu Vâlcea.

 

Organizare administrativ?

Teritoriul istoric al Olteniei este, ast?zi, împ?r?it astfel:

Harta României cu încadrarea Olteniei în ?ara Româneasc? ?i în jude?ele actuale

Harta României cu încadrarea Olteniei în ? ara Româneasc? ?i în jude ?ele actuale

Toate aceste jude?e (mai pu?in Teleorman) sunt gupate în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest, care, datorit? faptului c? 82,4% din teritoriul ei este alc?tuit din aceast? regiune istoric?, poart? ?i denumirea de Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia.
 
 
_________________________________________________________________________________________